Komórki macierzyste pozyskiwane
z tkanki tłuszczowej.
Dr Mark Berman w Polsce.

30 września w siedzibie naszej firmy mieliśmy przyjemność gościć światowej sławy specjalistę z dziedziny chirurgii regeneracyjnej – Doktora Marka Bermana z USA. Doktor przeprowadził na żywo dwie procedury zabiegowe, wspólnie ze swoim synem Seanem Bermanem opowiedział o projekcie Cell Surgical Network.


Doktor praktykuje na stałe w Beverly Hills i w Rancho Mirage w Californii. W 2010 był Prezesem American Academy of Cosmetic Surgery. Aktualnie jest również wykładowcą klinicznym w zakresie chirurgii plastycznej twarzy na University of Southern California. Jest znanym pionierem w dziedzinie przeszczepów tkanki tłuszczowej, w swoich pracach badawczych zwraca szczególną uwagę na istotę utraty tkanki tłuszczowej w procesie starzenia się twarzy i możliwości przywracania jej naturalnej objętości w trójwymiarowym zakresie. W 2011 roku razem z Doktorem Eliotem Landerem otworzył California Stem Cell Treatment Center, które stało się centrum badawczym korzyści płynących z wykorzystania tkanki tłuszczowej i stromal vascular fraction SVF (komórki macierzyste, preadipocyty). Kolejnym krokiem było stworzenie projektu Cell Surgical Network – zrzeszającego specjalistów i szerzące wiedze o chirurgii wykorzystującej komórki macierzyste na całym świecie. Dzięki bogatym doświadczeniom własnym, Doktora Eliota Landera, a także specjalistów z całego świata stworzyli publikację Stem Cell Revolution, mówiącą o możliwościach wykorzystania komórek macierzystych w różnych dziedzinach medycyny.

Doktor Mark Berman przyjechał do Polski na zaproszenie firmy ITP S.A. po to by opowiedzieć o swoich doświadczeniach klinicznych w pracy z komórkami macierzystymi i przeszczepem tkanki tłuszczowej. W swojej praktyce wykorzystuje dwie technologie, które firma ITP S.A. posiada w swojej ofercie – Adivive i Celltibator. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 lekarzy różnych specjalizacji. Stąd Doktor starał się opowiedzieć o zastosowaniu frakcji SVF bogatej w komórki macierzyste w dermatologii, chirurgii, neurologii, a także ortopedii. Podczas 4 godzin transmisji na żywo z sali zabiegowej zostały przeprowadzone dwie procedury – implementacja frakcji SVF w kolano pacjentki, oraz odmładzanie i regeneracja twarzy. Po zakończeniu wydarzenia pytaniom do Doktora Bermana nie było końca. To pierwsza jego wizyta w Polsce i zdecydowanie stanowiła wyjątkową platformę wymiany doświadczeń. Była to część dużego projektu, który firma ITP S.A. koordynuje, Centrum Medycyny Komórkowej, który ma za zadanie szerzyć wiedzę na temat wykorzystania autologicznej tkanki tłuszczowej oraz komórek macierzystych.

Więcej informacji już wkrótce. Zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych i bloga ITP S.A. i ITP Surgical.

Autor:
Katarzyna Wasilewska
Marketing Coordinator ITP Surgical

SHARE IT   Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn